Dalyvavimas konkurse

Edukacinis konkursas „Brain Ring“: dalyvavimo sąlygos

Mokytojams:

Mokiniams / Individualiems dalyviams:

Informacija: kaip organizuoti dalyvavimą konkursuose „Brain Ring“

Jūsų mokiniams galima surengti konkursą dviem formatais:

Konkurso „Brain Ring“ organizavimas kompiuterinėje klasėje

  1. Parinkite patogų laiką konkursui vykti kompiuterinėje klasėje. Konkursą galima surengti bet kuriuo patogiu laiku per numatytas konkurso sesijos datas.
  2. Suplanuokite mokinių pasiskirstymą kompiuterinėje klasėje taip, kad kiekvienas turėtų prieigą prie individualaus kompiuterio.
  3. Jeigu dalyvių skaičius didesnis nei kompiuterių skaičius, paskirstykite dalyvius į kelias grupes ir dalyvaukite etapais.
  4. Paprašykite mokinius atidaryti tinklalapį www.brainring.lt ir prisijungti su savo individualiais slaptažodžiais. Tam reikia paspausti raudoną mygtuką „DALYVAUTI“ pagrindiniame tinklalapio puslapyje dešiniajame viršutiniame kampe.
  5. Kai dalyviai paspaus mygtuką „PRADĖTI“, prasidės užduotims atlikti skirtas laikas.

Konkurso „Brain Ring“ organizavimas namuose

  1. Atspausdinkite slaptažodžių korteles ir išdalinkite jas mokiniams.
  2. Vadovaudamiesi kortelėse pateiktomis trumpomis instrukcijomis, mokiniai turi atidaryti svetainę www.brainring.lt, pasirinkti tinkamą mokomąjį dalyką ir paspausti raudoną mygtuką „DALYVAUTI“ esantį dešiniajame viršutiniame puslapio kampe.
  3. Atsiradusiame lange mokiniai turės įvesti savo slaptažodį ir spustelėti „PRADĖTI“.

Nėra galimybės atspausdinti slaptažodžių kortelių?

Ką daryti, jei dalyvis pamiršo slaptažodį dalyvauti konkurse?

Ką daryti, jei dalyvis negali dalyvauti konkurse?