Konkurso tikslai

Tarptautinis „Brain Ring“ matematikos konkursas atveria naujas perspektyvas!

Daugelis mokinių patiria sunkumų moksluose dėl žemos mokymosi motyvacijos. Dažnai formalus mokymasis mokiniams atrodo nuobodus ir neįdomus, ko pasekoje gali sumažėti jų susidomėjimas mokomaisiais dalykais. Tačiau mes galime įnešti varžybų dvasią į mokymo procesą!

Siekimas varžytis — tai žmogaus psichologijos pagrindas. Jis skatina vystymąsi ir suteikia motyvacijos impulsą. Edukacinis konkursas „Brain Ring“ suteikia galimybę visiems dalyviams pasirodyti, lavinti dėmesio koncentraciją ir demonstruoti savo žinių lygį.

Dalyvavimas edukaciniame konkurse „Brain Ring“ atveria plačias galimybes patikrinti žinias ne tik matematikos, bet ir kitose mokomųjų dalykų srityse. Be to, tai puiki galimybė tobulinti informacinių technologijų, kompiuterinio raštingumo įgūdžius, nes konkursas vyksta nuotoliniu būdu, internetu.

Pagrindinis „Brain Ring“ matematikos konkurso tikslas — skatinti mokinių susidomėjimą ir motyvaciją mokomaisiais dalykais. Skirtingai nei įprastose olimpiadose, konkurse pateikiamos skirtingo sudėtingumo lygio užduotys. Tai leidžia visiems mokiniams, nepriklausomai nuo jų pasirengimo lygio, pademonstruoti savo turimas žinias ir gebėjimus. Be to, po konkurso mokytojai gali analizuoti savo mokinių rezultatus ir nustatyti mokomųjų dalykų sritis, kuriose mokiniai patiria sunkumų.

Pagrindiniai edukacinių konkursų „Brain Ring“ tikslai:

  • Padėti dalyviams pademonstruoti savo gebėjimus.
  • Gerinti mokinių žinias įvairiose mokomųjų dalykų srityse.
  • Didinti mokinių motyvaciją ir susidomėjimą mokymosi medžiaga.
  • Kartoti įvairius matematikos bei kitų dalykų turinio elementus.
  • Įgyti naujos patirties ir patikrinti turimas žinias.
  • Nustatyti mokomųjų dalykų sritis kuriose mokiniai gali patirti sunkumų.
  • Skatinti kompiuterinių technologijų naudojimą mokymosi procese.
  • Suteikti galimybę gauti pripažinimą ir apdovanojimus už akademiius pasiekimus.
  • Padaryti mokymosi procesą įdomų ir smagų.